Specifikace vosků Swix HFX a HFBWX

 


TABULKA VOSKU HFX A HFBWX

co by jste měly vědět...


tabulka vosků Swix HFX a HFBWX_Swixshop

Tato tabulka zobrazuje tvrdost vosku HFX respektive odolnost proti penetraci jehlou v porovnání s vosky
Black BWX. Tvrdost je relativne stejná u vosku 4, 5 a 6. Vosky BWX 7, 8 a 10 jsou všechny tvrdší než HFX.
Nejvetší rozdíl nalezneme u vosku 10: HF10BWX je stejne tvrdý jako 6 zatímco HF10 je nejmekcí. Všimnete
si, že HF10BWX má vyšší obsah fluoru než HF06BWX a díky tomu lépe funguje na mokrém snehu než
bežný vosk 6. Vlastnosti vosku HF10BWX definitivne zaujmou jak sjezdare, tak závodníky na delší trasy
v bežeckém lyžování.
Vyšší tvrdost vosku 7, 8 a 10BWX zpusobí, že skluznice absorbuje méne necistot z vlhkého a mokrého
znecišteného snehu. Vosky BWX rovnež obsahují aditivum - lubrikant pro suché trení, který redukuje trení
na znecišteném snehu nebo pri suchém trení (studený premenený sníh).


Vosky HF fungují perfektne na cistém, cerstvém nebo jemnozrnném snehu.


tabulka vosků Swix HFX a HFBWX_Swixshop_1

Tato tabulka naznacuje, za jakých podmínek budou lépe fungovat vosky HFX než BWX a naopak.
Na nový a čistý sníh je jasnou volbou vosk HFX. To platí i dále budeme-li stoupat vzhůru po ose “y”, kde se
krystaly snehu mení z jemnozrnných na premenené. U starého snehu je za bežných podmínek možné použít
jak vosky HFX, tak BWX. Bez provedení testu skluzu bude velmi težké urcit, který z vosku bude fungovat
lépe. Na umelém snehu obycejne fungují lépe vosky BWX než vosky HFX.
Pokud budeme sledovat osu “x” od čistého sněhu ke špinavému, stále více se bude nabízet použití vosků
BWX, nejen na umelý sníh, díky vynikajícím necistoty odpuzujícím vlastnostem, které zarucuje pevné lubrikacní
aditivum obsažené ve vosích BWX. Pokud je sníh opravdu velmi znecištený, je vhodné použít vosky


BWX pro všechny typy snehových podmínek.