Žehličky a jejich významABYSTE DOKÁZALI LYŽE NAMAZAT


opravdu dobře, nestačí jen vybrat ten správný vosk. Velmi důležitá je také správná aplikace, která vyžaduje jednak určitou zručnost vycházející ze zkušenosti, ale hlavně dodržení správných postupů a používání kvalitního voskovacího vybavení.

Pro správné fungování skluzného vosku je                                                                       T73D220 Voskovací žehlička Swix
nutné vosk zažehlovat na teplotu uvedenou
na obalu. Při nedodržení doporučené teploty
zažehlování může dojít k „přepálení“ vosku,
tedy situaci, kdy vosk ztrácí své skluzné vlastnosti,
nebo naopak k nedostatečnému zahřátí
vosku, a tím pádem malému prosycení skluznice
voskem. V některých případech může zažehlování na
příliš vysokou teplotu vést až k tzv. spálení
lyže, což je vlastně uzavření pórů skluznice,
které způsobí, že skluznice už není schopná
přijímat skluzný vosk. Přesné nastavení teploty a její
udržení bez výkyvů (při styku nahřáté žehličky se studenou
lyží dochází k odběru tepla) v průběhu voskování
vám zaručí žehličky Swix s mimořádně
výkonnými topnými tělesy zkosenými u zadní
hrany tak, aby žehlička lépe „klouzala“ a zažehlování
bylo co nejsnazší.